Врати за здравен сектор

Автоматичните летещи врати позволяват по-добро използване на пространството, като улесняват потока от хора. Осигуряват функционалност, сигурност и предлагат безупречен дизайн. Тези врати лесно се интегрират в средата, в която са монтирани.
Image
Херметични летящи врати
Image
Херметични плъзгащи се врати
Image
Автоматични стъклени херметични врати
Image
Оловни врати за рентген