Автоматични плъзгащи се врати

Автоматичните плъзгащи се врати Manusa са проектирани не само да се отварят и затварят ефективно, но и да го правят с висока скорост. Това се постига чрез използване на най-модерната технология на пазара, като същевременно се гарантира безопасен продукт за заведенията и техните потребители.
Image
Стандартна автоматична плъзгаща се врата
Image
Телескопична автоматична плъзгаща се врата
Image
Полукръгла и извита автоматична плъзгаща се врата
Image
Херметични плъзгащи се врати
Image
Автоматични стъклени херметични врати
Image
Оловни врати за рентген
Image
Паник или аварийни врати
Image
Пожароустойчива автоматична врата